รายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"
สถานีวิทยุ สวพ. 91.0 (91.0 Mhz)
ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 12.05 - 12.25 น.

         
 

เชิญรับฟังรายการ "มหาดไทยชวนรู้" หรือดาว์นโหลดรายการ
ได้ตามปฏิทินการออกอากาศ

 
 

*หมายเหตุ : รับฟังรายการย้อนหลัง ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึงปัจจุบัน
หากค้นหาไม่พบ หรือต้องการรายการย้อนหลังอื่น ๆ
กรุณาสอบถามได้ที่ โทร. 0 2222 1871 (มท 50533)