หน้าหลัก หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร ติดต่อ

สรุปข่าวสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ คู่มือการปฏิบัติงาน

รายการ "มหาดไทยชวนรู้"

สถานีวิทยุ สวพ.91 (91.0 Mhz)  ออกอากาศทุกวัน เวลา 12.05-12.25 น.

Click รายการย้อนหลัง

ปี 2561

1 มกราคม 2561 2 มกราคม 2561 3 มกราคม 2561 4 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 8 มกราคม 2561
9 มกราคม 2561 10 มกราคม 2561 11 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561
18 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561
26 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561    
1 กุมภาพันธ์ 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 5 กุมภาพันธ์ 2561 6 กุมภาพันธ์ 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561
12 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561        

 

                                 หากต้องการไฟล์ย้อนหลังเพิ่มเติม ติดต่อ โทร. สื่อสาร สป. 50537 หรือ 02-2228827